Wijkverpleging

Als je bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of dementie, is het mogelijk om wijkverpleging aan te vragen.

Je krijgt dan persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Meer voorbeelden die onder verzorging & verpleging vallen zijn:

 • Wondverzorging
 • Toedienen van medicatie
 • Hulp bij het opstaan,
 • Wassen & aankleden
 • Hulp met steunkousen
 • Medische verzorging
 • Revalidatie, bijvoorbeeld na een ongeluk
 • Ondersteuning bij het maken van eten
 • Begeleiding van ouderen en/of dementeren
 • Gehandicaptenzorg
 • Intensieve kindzorg
 • Palliatief terminale zorg

De wijkverpleging richt zich op de lichamelijke gezondheidszorg, sociale redzaamheid, geestelijk welzijn en op de eigen woon- en leefomgeving van de cliënt.

Het gaat er bij ons om dat de patiënt/cliënt thuis goed wordt geholpen met alledaagse zorg en klussen, met de juiste hulp kunt u namelijk nog langer zelfstandig blijven wonen.

AleaCare helpt u graag daarbij. We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. En in diverse regio’s bieden we ook specialistische verpleegkundige zorg.

We werken samen met andere professionals, zoals huisartsen, de mantelzorger, het ziekenhuis, en andere eerstelijnspartners, zoals bijvoorbeeld een wijkteam.

Onze medewerkers zijn professionals met een goede opleiding en ervaring. Ze werken in teams, onder leiding van een regisserend wijkverpleegkundige.

1

Hoe krijgt u een indicatie?
Aanvragen wijkverpleging

Het aanvragen en organiseren van persoonlijke verzorging en/of verpleging via de wijkverpleegkundige

Als je wijkverpleging wilt aanvragen neem je contact op met de wijkverpleegkundige. Dat kan via AleaCare.

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat de zorg aan huis wordt geleverd. Wijkverpleging kan verzorgt worden als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Kosten
Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wijkverpleging wordt vergoed door je zorgverzekeraar via de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en of Jeugdwet

Valt uw zorg onder de Wlz, Wmo en of de Jeugdwet, dan worden de meeste kosten vergoed. U dient alleen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK.

Meer weten & aanmelden

Wilt u meer weten of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 085-303 81 35 of info@aleacare.nl.