Wijkverpleging

WIJKVERPLEGING

Als zelfzorgactiviteiten niet (goed) meer zelfstandig lukken, bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of dementie, is het mogelijk om wijkverpleging aan te vragen.

U ontvangt dan persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, ten behoeve van bijvoorbeeld wondverzorging, toedienen van medicatie en/of hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Meer voorbeelden die onder verzorging & verpleging vallen zijn:

  • Hulp met steunkousen
  • Medische verzorging
  • Revalidatie, bijvoorbeeld na een ongeluk
  • Ondersteuning bij het bereiden van maaltijden

 

Alea Care is u graag van dienst. We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. En in diverse regio’s leveren we ook specialistische verpleegkundige zorg. We werken samen met andere professionals, zoals huisartsen en het ziekenhuis.

Onze medewerkers zijn professionals met de juiste opleiding en ervaring. Ze werken in teams, onder leiding van een regisserend wijkverpleegkundige.

De wijkverpleging door Alea wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, zonder dat u hiervoor het Eigen Risico betaalt.

Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekering kunt u gebruik maken van Zorg in Natura (ZIN). In dat geval regelt Alea Care alle financiële administratie direct met uw zorgverzekeraar.

 

Hoe krijgt u een indicatie?

Het aanvragen en organiseren van persoonlijke verzorging en/of verpleging via de wijkverpleegkundige

Als je wijkverpleging wilt aanvragen neem je contact op met de wijkverpleegkundige. Dat kan via AleaCare.

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat de zorg aan huis wordt geleverd. Wijkverpleging kan verzorgt worden als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Kosten
Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wijkverpleging wordt vergoed door je zorgverzekeraar via de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en of Jeugdwet

Valt uw zorg onder de Wlz, Wmo en of de Jeugdwet, dan worden de meeste kosten vergoed. U dient alleen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK.

Meer weten & aanmelden

Wilt u meer weten of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 088-6003300 of info@aleacare.nl.