Wie zijn wij

Wie zijn wij

We zien de menselijke factor, onze medewerker, als het krachtigste en meest effectieve middel voor het succes van onze organisatie. De bereidheid om samen te werken, de ambitie om de kwaliteit te verbeteren en de verbondenheid met onze organisatie zijn hierbij belangrijke troeven.

We zijn een lerende organisatie, waar vraaggericht werken centraal staat. We toetsen regelmatig of onze diensten kwalitatief en kwantitatief voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten.

Alea Care wordt op Zorgkaartnederland.nl door cliënten beoordeeld met het cijfer 9,5.

wie zijn wij

Onze medewerker

Is professioneel en deskundig en weet wat de cliënt nodig heeft. Hij/zij heeft respect voor de cliënt en zijn omgeving, is vriendelijk en bejegent de cliënt en zijn omgeving met respect. Onze medewerker is flexibel en denkt met de cliënt mee, waarbij hij/zij duidelijk aangeeft waar de grens van de mogelijkheden ligt. Hij/zij wil op de hoogte blijven van ontwikkelingen het vakgebied, stelt hoge eisen aan zichzelf en het werk én is trots op het werk.

Bij Alea Care is iedere medewerker verantwoordelijk voor zijn/haar eigen (aan)deel van de zorg en dienstverlening aan de cliënt.

We leggen daarmee de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie om snelle besluitvorming, flexibiliteit, directe communicatie en ondernemerschap te stimuleren.