Onze missie

Wij zijn overtuigd van het feit dat zorg een primaire behoefte is voor iedereen. Jong of oud, tijdelijk of chronisch ziek, in Nederland of in het buitenland. Het maakt tenslotte niet uit want daar waar zorg nodig is moet ook goede zorg te bieden zijn. Onze kernwaardes hebben wij daarom vertaald naar onze missie, die als volgt luidt.

Het ontzorgen en aanbieden van kwalitatief hoogwaardige (thuis)zorg aan zorg behoefden en behoefte hebben aan goede zorg in een vertrouwde omgeving.

onze missie