Kwaliteit & Toezicht

5

Raad van toezicht & cliëntenraad

Wij beschikken over een toezichthoudend orgaan en cliëntenraad waarmee wij uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen.

Kwaliteit

Bij ons bent u verzekerd van zorg dat wordt gewaarborgd door een kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij werken wij volgens de principes van de ISO 9001/HKZ norm.