Huishoudelijke hulp

Heeft u ondersteuning nodig bij het uw dagelijkse huishoudelijke taken door een beperking? Zoals bij een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem? AleaCare ondersteund u graag daarbij.

1. HH1: Huishoudelijke werkzaamheden
 • stof afnemen
 • afwassen
 • opruimen
 • ramen zemen
 • sanitair schoonmaken
 • was of kleding opbergen
 • bed opmaken
 • verzorgen van de eten/maaltijd
 • verzorgen van planten en huisdieren.
2. HH2: Categorie 1 aangevuld met activiteiten behorende bij de organisatie van het huishouden
 • stof afnemen
 • afwassen
 • opruimen
 • ramen zemen
 • sanitair schoonmaken
 • was of kleding opbergen
 • bed opmaken
 • verzorgen van de eten/maaltijd
 • verzorgen van planten en huisdieren.
 • helpen bij het bereiden van de maaltijd
 • opvoedingsactiviteiten
 • administratieve werkzaamheden
 • het plannen en beheren van middelen met betrekking tot het huishouden.
3. HH3: Categorie 1 aangevuld met activiteiten behorende bij een situatie van een ontregelde huishouding
 • stof afnemen
 • afwassen
 • opruimen
 • ramen zemen
 • sanitair schoonmaken
 • was of kleding opbergen
 • bed opmaken
 • verzorgen van de eten/maaltijd
 • verzorgen van planten en huisdieren.
 • instrueren over het omgaan met hulpmiddelen
 • textielverzorging
 • omgaan met het budget of begeleiding bij opvoeding

Het doel is dat de cliënt en zijn eventuele gezinsgenoten, beschikken over een schoon en leefbaar huis.

Doelgroep Wmo

De doelgroep van maatschappelijke ondersteuning in de Wmo is niet beperkt tot personen die ten gevolge van een ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen hebben maar is uitgebreid tot een ruimere groep. Het betreft “personen met beperkingen, chronisch psychische problemen of personen die psychosociale problemen ondervinden”. Kortom, een uitbreiding van de doelgroep van mensen die gelet op de kenmerken van de persoon, beperkingen in hun zelfredzaamheid ondervinden. Bijvoorbeeld ouderdomsklachten.

Hoe krijgt u een indicatie?
Aanvragen

Voor huishoudelijke hulp heeft u eerst een indicatie van uw gemeente nodig. Dit kan ook via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

AleaCare help u graag bij het aanvragen van een indicatie. Als u al een indicatie heeft, kunnen we meteen iemand langsturen om aan de slag te gaan.

Kosten
Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en of Jeugdwet

Valt uw zorg onder de Wlz, Wmo en of de Jeugdwet, dan worden de meeste kosten vergoed. U dient alleen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK.

Meer weten & aanmelden

Wilt u meer weten of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 085-303 81 35 of info@aleacare.nl.