Cliëntenraad

De cliëntenraad is, naast het feit dat Alea Care ‘medezeggenschap’ hoog in het vaandel heeft staan, ook een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen van de cliënten vertegenwoordigt. De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie, de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Deze raad behartigt dus geen individuele belangen of klachten.

Indien u zelf interesse heeft om deel te nemen aan de cliëntenraad of een vraag heeft aan de cliëntenraad kunt u de cliëntenraad als volgt bereiken:

Online via het contactformulier of door contact op te nemen via onze telefoonnummer.