Ambulante Begeleiding

AMBULANTE BEGELEIDING

Bij Alea Care staat persoonlijke aandacht voor elke cliënt hoog in het vaandel. Luisteren naar de behoefte/ vraag en dit omzetten in actie.

Loopt u vast bij het uitvoeren van complexe activiteiten en in uw dagelijkse routine? Of vindt u het moeilijk om voor u zelf op te komen en zelfstandig besluiten te nemen? Alea Care biedt u hierbij deskundige begeleiding. De ondersteuning is erop gericht dat u uiteindelijk, voor zover mogelijk, in staat bent uw leven zelfstandig vorm te geven.

 

Voorbeelden van Ambulante Begeleiding

• Ondersteuning bij de administratie, post en financiën; (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen enz.)
• Hulp bij het boodschappen doen;
• Hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
• Ondersteuning bij de opvoeding;
• Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
• Contact zoeken met mensen in de omgeving;

5

Onder welke regeling valt begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten, (vrijwilligers-)werk of een zinvolle en activerende daginvulling hebben. Welke ondersteuning uw Gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kunt doen in de maatschappij.

Hoe krijgt u een indicatie

Indien u in aanmerking wilt komen voor begeleiding, kunt u deze op basis van een indicatie vergoed krijgen van de gemeente waarin u woont.

Alea Care levert begeleiding en ondersteuning binnen meerdere regio’s in Nederland.

Kosten

Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en of Jeugdwet

Valt uw zorg onder de Wlz, Wmo en of de Jeugdwet, dan worden de meeste kosten vergoed. U dient alleen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK.

Meer weten & aanmelden

Wilt u meer weten of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 088-6003300 of info@aleacare.nl.