Alea Care - Flexibel en betrokken

Alea Care is een thuiszorgorganisatie die middenin de samenleving staat, die luistert, vraaggericht en proactief is, samenwerkt en redeneert vanuit kansen en mogelijkheden van onze cliënten.

Onze 10 klantbeloften laten zien waar we voor staan:

  1. Toegankelijk
  2. Luisterend oor
  3. Vraaggerichte houding
  4. Denken in kansen en mogelijkheden
  5. Kwetsbaar opstellen
  6. Informatie duidelijk en volledig
  7. Transparant, inzicht in procedures
  8. Integer en betrouwbaar
  9. Afspraak is afspraak
  10. Integraal denken, samenwerken

Roze Thuiszorg

Alea Care is een thuiszorgorganisatie bij wie diversiteit hoog in het vaandel staat. Alea Care biedt zorg op maat aan LHBTIQ+ personen van alle leeftijden. Bij ons kunt u met een gerust hart zichzelf zijn. Onze medewerkers zijn open-minded, hebben kennis over seksuele – en genderdiversiteit en werken persoonsgericht. Kortom, u bent bij ons in vertrouwde handen!

Begrippen als diversiteit, respect, tolerantie, openheid en gelijkheid horen dan ook tot onze uitgangspunten.

Onze medewerkers worden regelmatig getraind, zodat zij goed op de hoogte zijn van de leefwereld, achtergrond en zorgvragen van zowel LHBTIQ+ jongeren als ouderen.

Onze cliënten

Zorg aanvragen

Thuiszorg nodig, begeleiding of hulp in de huishouding?

Heeft u zorg nodig, heeft u behoefte aan hulp in de huishouding, bent op zoek naar begeleiding of wilt u een vraag stellen aan Alea Care dan kunt u onderstaand formulier invullen of ons bellen op 088 600 3300.

Alea krijgt compliment van Werkgeversservicepunt

Alea Care werkt samen met de gemeente aan “Social Return” om bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie, ontwikkeling en diversiteit. En het digitale complimentje van de gemeente is hun manier om te zeggen “dank jullie wel!” voor de Social Return invulling en inzet van werkzoekenden. En om te laten zien dat we […]

Alea Care scoort beste volgens Consumentenbond

De consumentenbond vergeleek onlangs 50 thuiszorgorganisaties: welke organisaties voldoen aan de regels voor veilige en goede zorg? Alea Care voldoet in dit onderzoek als enige aan de eisen in de eerste inspectieronde. Zie de krantenartikels hieronder voor meer details.

Alea behaalt & behoudt kwaliteitscertificaat

Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat Alea Care Voldoet aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren.